Начало > Изложба > Съдържание

Активни бели почвата изисквания

Jan 20, 2017

1, според маслата на цветовете и количеството на примесите, добавете точното количество на глина, нормална доза за масло 5 % - 10 %.

2, бензин-дизел Генерална без отопление, типове масло, вазелин и по-вискозни нужди и топлина. Обикновено парно пара наличен или пожар, нагрята до

105-110 ℃, в железен котел с Белият Earth предварително да предотвратите масло окисление и ламиниран.