Начало > Изложба > Съдържание

Как да поддържаме защитните обувки?

Mar 26, 2019
Safety Shoes With Steel Toe.jpg

Защитните обувки трябва да бъдат правилно използвани и поддържани, за да се гарантира, че те са ефективни и поддържат здравето на краката на потребителя. Ето защо следва да се обърне повече внимание на следните въпроси:


На първо място: редовно почистване на защитните обувки, като основната идея е да не се използват разтворители като почистващо средство.


Второ: често почиствайте подметките, за да избегнете натрупването на мръсотия, особено изолирани предпазни обувки, проводимостта или антистатичните характеристики на подметката ще бъдат засегнати от замърсяванията върху подметките и дори опасни за живота.


Отново: Никога не променяйте конструкцията на защитните обувки по желание. Тъй като конструкцията на обикновените защитни обувки е добре проектирана от дизайнера за защита на личната безопасност, случайните модификации могат да повлияят на индекса на безопасност на защитните обувки.


Накрая: Да се съхранява на хладно, сухо и добре проветрено място, когато не се използват защитни обувки. Предпазните обувки са инструменти, с които хората могат да защитят личната си безопасност. Те трябва да бъдат внимателно изпълнени по отношение на използването и поддръжката.