Начало > Изложба > Съдържание

Как да поддържаме защитните обувки?

Nov 30, 2018
Mes Safety Shoes Steel Toe.jpg Защитните обувки трябва да бъдат правилно използвани и поддържани, за да се гарантира, че те са ефективни и поддържат здравето на краката на потребителя. Ето защо следва да се обърне повече внимание на следните въпроси.


Първо, редовно почиствайте защитните обувки и важното е да не използвате разтворители като детергенти. Второ, подметките често се почистват, за да се избегне натрупване на замърсявания, особено изолирани предпазни обувки. Електрическата проводимост или антистатичното действие на подметките могат да бъдат засегнати от замърсяването на подметките и дори с опасност за живота.


Отново, не променяйте произволно конструкцията на защитните обувки. Тъй като конструкцията на обикновените защитни обувки е проектирана от дизайнера за защита на личната безопасност, случайните модификации могат да повлияят на индекса на безопасност на защитните обувки.


Накрая се съхранява на хладно, сухо и добре проветриво място, когато не се използват защитни обувки. Предпазните обувки са инструменти, с които хората могат да защитят личната си безопасност. Те трябва да бъдат внимателно изпълнени по отношение на използването и поддръжката.