Начало > Изложба > Съдържание

Физични свойства на активираните бяла глина продукти

Jan 20, 2017

Химически адсорбент активиран бяла глина е материал сега, подобряване на стандарта на живот, нашите запознатостта с изследвания на активираните бяла глина и сега фирмата е специализирана в изследвания върху индустрията, признати от потребителите и загриженост, следвате нашите прости разбиране на физичните свойства на активирана бяла глина:

Външен вид, без мирис, вкус, нетоксичен бял или бежов прах или гранули. Е дисперсия, мазен чувство.

Относителна плътност 2.3 ~ 2.5

Разтворимост неразтворима във вода и органични разтворители и масла и мазнини. Почти напълно разтворими в разтвор на сода каустик.

Без мирис, вкус, нетоксичен бял или бежов прах или гранули. Е дисперсия, мазен чувство. Неразтворим във вода и органични разтворители и масла и мазнини. Почти напълно разтворими в разтвор на сода каустик.