Начало > Изложба > Съдържание

безопасни обувки

Apr 10, 2019
Men's Safety Shoes Steel Toe.jpg

Предпазните обувки са общ термин за защитни обувки и защитни обувки. Обикновено се използват на различни работни места, за да предпазят краката и краката от предвидими наранявания. Различните защитни обувки имат различни обхвати на приложение, а изискванията за защитни обувки са различни. Конкретното изпълнение е както следва:


Предпазни обувки за предпазители: Вътрешното ниво на безопасност на главата е клас AN1, подходящ за металургия, минно дело, горско стопанство, пристанище, товарене и разтоварване, машини за добив на кари, строителство, петрол, химическа промишленост и др.

Анти-пиърсинг обувки: Устойчивостта на пробиване е степен 1, подходяща за минно дело, противопожарна защита, строителство, горско стопанство, студена работа, машини и т.н.


Защитните обувки за безопасност са високотехнологични и с висока добавена стойност обувни продукти. Производственият процес на защитни обувки има високи изисквания за суровини, спомагателни материали, химически материали, механично оборудване и др. Понастоящем много производители на обувки с определен мащаб и марки са насочили вниманието си към обувките за безопасност, пазарен сегмент, са били заети от развитите страни.